Startseite | Sitemap | Aktuell | zurück

Weet je niet dat jij een multidimensionaal wezen bent en dat je energie jouw aandacht volgt?

Weet jij niet dat de Christus in jouw en in alle mensen leeft?

Weet jij niet dat jouw lichaam, puur, heel, jong, altijd mooi en goddelijk is?

In jouw Wezen ben jij geschapen zoals Christus, de volmaakte zoon, de volmaakte dochter van God, de Eniggeborene, in wie de Vader zijn zegen legt. Jij bent puur, heel, heilig, goddelijk, één met God. En elk kind heeft recht op zijn kindsheid, zijn goddelijkheid.

Het belangrijkste is “Liefde”.

Weet jij niet dat de levensboom die geplant is in de diepe verborgenheid van onze ziel en dat de volrijpte vrucht, die groeit tot zijn volle glans en rijpheid, de meest volledige en levenscheppende vrucht is? Dit is liefde en deze liefde is in ons.

Liefde is het grootste in de wereld. In liefde zit de grootste genezingskracht. Voor liefde blijft geen enkele behoefte van het menselijk hart verborgen en geen enkele kan door haar niet gestild worden.

Het goddelijke principe van liefde kan aangewend worden waar het ook maar kan, een zorg, een ziekte, een harde levenssituatie of een gebrek die op de mensheid weegt, om die uit de wereld te verhelpen. Een helder begrip en een evenwaardige aanwending van de subtiele en onbegrensde instroom van liefde doet de wereld helen van zijn wonden.

De liefde verlost met schijnbaar magische indruk de mensen en verandert de wereld. Liefde is God, is eeuwig, onbegrensd, onveranderbaar, en overstijgt in alle eeuwigheid elke voorstelling. We kunnen dat doel enkel visionair beschouwen. De liefde vervult de wetmatigheden van zijn eigen geest, liefde gaat naadloos over in het volmaakte werk en maakt de Christus in de mensen waarneembaar.

De liefde kijkt altijd uit naar een kleine poort waardoor het ingang vindt tot een mensenziel en al het goede bij hen beleven kan. Wanneer jullie de vredesmeditatie doen, dan is het zo, dat jullie niet alleen kleine poortjes openen, neen

Zij maakt de deuren open.

Liefde is de volmaakte vrucht van de geest. Zij is erop uit de wonden van de mensheid te helen, de naties in een grotere harmonie te brengen en vrede en welstand in de wereld te verzekeren. Zij is eigenlijk de polsslag van de wereld, de hartslag van het universele hart.

Ervaar jij zware druk in je leven?

Heb jij moed en sterkte nodig om de voor jou liggende problemen tegemoet te treden?

Ben je ziek of ervaar je angst voor iets?

Wanneer dit het geval is, verhef je hart en wordt wie je werkelijk bent. De onvergankelijke liefde omgeeft jullie. Jullie kunnen ze aannemen.

Verhef je aanspraak op jullie geboorterecht als kind van de vitale God. Weet, dat in de onzichtbare universele substantie, in dewelke we leven, ons bewegen en ons wezen hebben, alles genoeg en volmaakt voor handen is, wat de mensen verlangen kan. God wacht er op om in zichtbare vorm geroepen te worden.

In de langste nacht, 21 december, zullen we het licht, de liefde en de vrede bijzonder aandacht geven. We roepen op tot een wereldwijde meditatie. De energie volgt de aandacht.

Datum : 21.12.2005

Tijd : 21 uur MET

 

OPROEP:

We hebben nog vertalingen naar andere talen nodig. Wanneer je een taal spreekt die nog niet hieronder te vinden is, graag jullie ondersteuning zodat we hen hierbij kunnen volgen.

 

Download  the Sound to Meditation  
or play it    (The Text is only in German)

DE METDITATIE

Visualiseer de Pranabuis, zij is in een multidimensionale ruimte reeds voorhanden.

Stel je voor, hoe het goddelijke licht van boven en onder in de Pranabuis binnenkomt en een kegel van gouden licht vormt achter het borstbeen. Deze kegel wordt gevoed door het licht.

De concentratie wordt altijd maar groter. Dat is het Christusbewustzijn, dat je nu activeert. Het is de liefde, die uit onze harten komt. Neem wat tijd, 5 minuten, en voel alleen je ademhaling en liefde in jullie en zeg

 

Ik ben licht.

Ik ben liefde.

Ik ben een Christuswezen.

Ik ben de dochter/zoon van God.

God, vader, moeder, alles wat is en ik, we zijn één.

Ik ben licht.

Ik ben liefde.

 

Dan haal je éénmaal diep adem en blaas die in één zucht uit door je op elkaar gehouden lippen. Daarbij stel je je voor dat er zich een tweede kegel uit de die eerste kleinere kegel rondom je ontstaat. Bekijk even de figuur.

Neem daarna terug 5 minuten tijd en visualiseer terug de Pranabuis dewelke onophoudelijk het witte licht binnenlaat.

In die kleinere kegel wordt het licht getransformeerd in gouden licht. Jij bent bron, de bron van al het zijn.

De kleine kegel voedt alleen de grotere kegel. Je bent meer en meer omhuld door het gouden licht en het ademt in jou. Dat betekent, wanneer jij hoort, het mij beademt. Dan is het zo, dat jullie Prana terug jullie Chakra systeem beheerst. Daardoor wordt het geheel anders.

En nu spreek je de volgende affirmaties uit, nogmaals 5 minuten, en voel het licht en de liefde in je en in jouw grenzeloosheid.

 

Ik ben licht.

Ik ben liefde.

Ik ben een Christuswezen.

Ik ben de dochter/zoon van God.

God, vader, moeder, alles wat is en ik, we zijn één.

Ik ben licht.

Ik ben liefde.

Ik ben één met alles wat is.

Ik ben vrede.

Ik ben vrijheid.

Ik ben het centrum van het universum.

Wij, mensen, zijn vandaag in een zeer sterk energieveld. Er verander zich in deze tijd heel veel op de Aarde, zoals menigeen weet, verandert de aardfrequentie, en ook wij zijn in staat om ons te veranderen. We hebben een goddelijke menselijke vorm, deze van een zelfpolaire tetraeder.

We moeten op dit tijdstip niet weten wat er precies gebeurd. Mij is meermaals opgevallen dat deze goddelijke menselijke vorm zich bij mensen in mijn omgeving automatisch activeert. Ter verklaring hierbij 2 beelden. Het kan dat bij sommigen een duizeligheid ontstaat die na een paar keer ademen voorbij is. Het is een gevoel, alsof wij een tol zijn en een tol wordt pas stabiel als hij snel genoeg draait.

 

   
Startseite | Sitemap | Aktuell | zurück