Startseite | Sitemap | Aktuell | zurück

Víte, že jste mnohorozmerná bytost a že Vaše energie proudí tam, kam smeruje Vaše pozornost?

Víte, že Kristus žije ve Vás a ve všech lidech?

Víte, že Vaše telo je bez poskvrny, dokonalé, mladé, neustále krásné a božské?

Ve své pravé podstate jste také Kristus, dokonalý syn ci dokonalá dcera Boží, díte zrozené z Boha, v nemž našel Otec své zalíbení. Jste bez poskvrny, dokonalí, úctyhodní, zajedno s Bohem. Každé díte má právo prosazovat svou podstatu dítete, své božství.

Nejduležitejší ze všeho je „láska“.

Víte, že do skrytých hlubin naší duše byl zasazen strom života a že jeho plný bohatý plod, který dorustá a zraje do dokonalé krásy, je absolutne dokonalým a životadárným plodem? Tímto plodem je láska a tato láska je v nás.

Láska je na svete to nejvetší. V lásce se skrývá nejvetší lécivá síla. Pred láskou se nedají skrýt žádné tužby lidského srdce, láska je dokáže utišit všechny.

Božský princip lásky se dá použít všude tam, kde je zapotrebí odstranit ze sveta nejakou starost, nemoc, tvrdé životní podmínky nebo nejaký nedostatek, který lidstvo tíží. Svet se dá ze svých ran vylécit pomocí jasného porozumení a stejne tak jednoznacne používaného subtilního a neomezeného vlivu lásky.

Láska svým zdánlive kouzelným dotykem vysvobozuje cloveka a mení svet. Láska je Buh, je vecná, neomezená, stálá a prekonává na veky veškeré naše predstavy. Konec mužeme videt pouze jako vizionári. Láska splnuje zákon svého vlastního ducha, rozkvétá ve svém dokonalém díle a umožnuje, abychom v každém cloveku vnímali Krista.

Láska si neustále hledá nejaká malá vrátka, kudy by se dostala do duše cloveka, aby v nem mohla oživit všechno dobré. Když se rozhodnete pro mírovou meditaci, tak neotevíráte jen malá vrátka, nikoliv:

Otevíráte brány!

Láska je dokonalým plodem ducha. Vychází ven, aby lécila rány lidstva, aby privedla národy k užší harmonii a míru, aby na svete zabezpecila blaho. Láska je skutecným tepem sveta, tepem vesmírného Srdce.

Doléhá na Vás tíže života?

Potrebujete odvahu a sílu, abyste dokázali celit problémum, které máte?

Jste nemocní nebo máte z neceho strach?

Pokud tomu tak je, pustte se srdnate do toho a stante se tím, cím ve skutecnosti jste!

Jste obklopeni vecnou, nepomíjivou láskou, kterou mužete prijmout.

Požadujte splnení nároku, daných vaším nezadatelným právem narozených jako deti živého Boha. Vezte, že v neviditelné vesmírné podstate, v níž všichni žijeme, v níž se pohybujeme a v níž spocívá veškeré naše bytí, existuje všechno dobré a dokonalé, co si clovek muže prát. Buh ceká na to, aby byl povolán do viditelné podoby.

21. prosince, tedy v den s nejdelší nocí v roce, chceme zamerit pozornost zejména na svetlo, lásku a mír, a proto Vás tímto vyzýváme k úcasti na velké celosvetové meditaci, nebot energie proudí tam, kam smeruje naše pozornost.

Datum:    21. 12. 2005

Cas:        21 Uhr SEC

 

Download  the Sound to Meditation  
or play it    (The Text is only in German)

MEDITACE:

Vizualizujte si sloup prány procházející Vaším telem. Tato energie je v mnohorozmerném prostoru již prítomna.

 

Predstavte si, jak do tohoto sloupu prány proudí seshora i zezdola bílé božské svetlo a vytvárí uvnitr hrudi zlatou svetelnou kouli, kterou napájí proud božského svetla.

 

Koncentrace postupne sílí, touto cestou zde vlastne aktivujete vedomí Krista. Ze srdce Vám proudí cistá láska. Máte cas, soustredte se na tento obraz po dobu približne peti minut, pritom vnímejte pouze svuj dech a lásku, která prostupuje celým Vaším telem, a zároven si opakujte:

Jsem svetlo.

Jsem láska.

Jsem bytost Krista.

Jsem dcera / syn Boží.

Buh Otec, Matka, všechno, co existuje, a já, všichni jsme jedno.

Jsem svetlo.

Jsem láska.

Poté se zhluboka nadechnete, stisknete rty a prudce vydechnete. Pritom si predstavujte, že se z první koule zrodila koule druhá, ktrá postupne narustá a zahaluje celé Vaše telo. Postupujte podle znázornené ilustrace a poté si opet po dobu peti minut vizualizujte sloup prány, která bez ustání proudí Vaším telem jako bílé svetlo.

V této zlaté kulicce se bílé svetlo pretvárí na zlaté. Vy sami jste jeho zdrojem, jste zdrojem veškerého bytí. Tato malá kulicka napájí energií velkou kouli. Vaše telo se postupne zahaluje do zlatého svetla, které Vámi dýchá. To je onen stav, který nastane, když slyšíte, že to Vámi dýchá. To je tehdy, když opet vedete pránu pres svuj systém caker do tela. Tím dochází k mnoha zmenám.

Nyní si opet po dobu peti minut opakujte níže uvedené afirmace a pritom v sobe zároven vnímejte svetlo a lásku i bezmeznost svého bytí.

Jsem svetlo.

Jsem láska.

Jsem bytost Krista.

Jsem dcera / syn Boží.

Buh Otec, Matka, všechno, co existuje, a já, všichni jsme jedno.

Jsem svetlo.

Jsem láska.

Tvorím jednotu s veškerým bytím.

Jsem mír.

Jsem svoboda.

Jsem stredem vesmíru.

My lidé se dnes nacházíme ve velmi silném energetickém poli, na Zemi dochází v soucasnosti k rade zmen. Jak mnozí z Vás vedí, mení se vibrace Zeme, což umožnuje i nám, že jsme schopni se zmenit, máme božskou lidskou podobu, tvar ctyrstenu s vlastní polaritou.

V této dobe nemusíme vedet, co se zde presne deje, jenom jsem si v poslední dobe všiml, že tato božská lidská podoba se u lidí v mém okolí aktivuje sama o sobe. Na vysvetlenou zde uvádím ješte dva obrázky, protože se muže stát, že se nekomu mírne bude tocit hlava, ale tento pocit prejde po nekolika nadechnutích. Je to pocit, jako bychom byli roztocená káca, ale káca se ustálí až tehdy, když se tocí dostatecne rychle.

 

   
Startseite | Sitemap | Aktuell | zurück